ФотографияМодель двигателяНомер (OEM, фирмы)ФирмаРазмерЦена
ФотографияМодель двигателяНомер (OEM, фирмы)ФирмаРазмерЦена
C221/ C240OEM: 9-11581-057-0
TAIHO: T160H
TAIHOSTD560,00 
C25A/ C27A/ F18B/ F20B/ F20A/ F22B/ F23A/ G20A/ H22A/ G25AOEM: 13331-PT0-003/ 13331-PT0-004
TAIHO: T459A
TAIHOSTD670,00 
D5/ E1/ E3/ E5/ TC/ UCOEM: 8034-11-380
TAIHO: T313A
TAIHOSTD400,00 
Полукольца коленвала упорные Daihatsu EB/ EF TAIHODaihatsu EB/ EFOEM: 11011-87201
TAIHO: T279A
TAIHOSTD410,00 
ED/ EJ/ K3 YRV/ 1SZ-FE/ 2SZOEM: 11011-87202/ 11791-23020/ 11791-97401/ 11792-97401/ 11793-97401/ 11791-23030/ 11791-B1020
TAIHO: T284A
TAIHOSTD410,00 
Полукольца коленвала упорные ED30/ ED33(-T)/ ED35/ FD33(-T)/ FD35(-T)/ FD6(-T) TAIHOED30/ ED33(-T)/ ED35/ FD33(-T)/ FD35(-T)/ FD6(-T)OEM: 12280-J2025/ 12280-J2026/ 12280-J2027/ 12280-Z5025/ 12280-Z5026/ 12280-Z5027
TAIHO: T062H
TAIHOSTD720,00 
Полукольца коленвала упорные EF100/ EF100-T/ EF300/ EF350/ EF500/ EF700/ EG100 TAIHOEF100/ EF100-T/ EF300/ EF350/ EF500/ EF700/ EG100OEM: 11011-1150
TAIHO: T212H
TAIHOSTD2 070,00 
Полукольца коленвала упорные F6A/ K6A TAIHOF6A/ K6AOEM: 12300-82820
TAIHO: T658A
TAIHOSTD240,00 
FE6/ FE6T/ FD42/ FD46OEM: 12280-Z5525/ 12280-Z5526/ 12280-Z5527/ 12280-Z5125/ 12280-Z5126/ 12280-Z5127
NDC: TW-2800J
NDCSTD890,00 
Полукольца коленвала упорные FE6/ FE6T/ FD42/ FD46 TAIHOFE6/ FE6T/ FD42/ FD46OEM: 12280-Z5525/ 12280-Z5526/ 12280-Z5527/ 12280-Z5125/ 12280-Z5126/ 12280-Z5127
TAIHO: T092H
TAIHOSTD960,00