ФотографияМодель двигателяНомер (OEM, фирмы)ФирмаСтранаРазмер/Тип
ФотографияМодель двигателяНомер (OEM, фирмы)ФирмаСтранаРазмер/Тип
4JB1-T/ 4JG2 SEMIOEM: 8-97289-264-1TAIHOSEMI
11B 85-86/ 13B 84-86OEM: 90999-73099/ 90999-73122/ 90999-73133
TAIHO: P028H
TAIHOSTD
L/ 2L/ 3L ~88OEM: 90999-73083/ 90999-73069
TAIHO: P032H
TAIHOSTD
Вкладыши шатуна B/ 2B ~89 TAIHOB/ 2B ~89OEM: 90999-73065
TAIHO: P035H
TAIHOSTD
Вкладыши шатуна L/ 2L/ 3L TAIHOL/ 2L/ 3LOEM: 90999-73115
TAIHO: P037H
TAIHOSTD
Вкладыши шатуна 1C/ 2C TAIHO1C/ 2COEM: 90999-73101/ 90999-73091
TAIHO: P038H
TAIHOSTD
Вкладыши шатуна 2L-T TAIHO2L-TOEM: 90999-73118/ 90999-73094
TAIHO: P039H
TAIHOSTD
3B 80-88/ 13B-T 84-89OEM: 90999-73088/ 90999-73132
TAIHO: P040H
TAIHOSTD
Вкладыши шатуна L/ 2L TAIHOL/ 2LOEM: 90999-73114
TAIHO: P042H
TAIHOSTD
Вкладыши шатуна 1C/ 2C/ 3C TAIHO1C/ 2C/ 3COEM: 90999-73102
TAIHO: P045H
TAIHOSTD